Organizatorem Konkursu jest Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
 oraz ERP Batteries Poland Sp.z o.o.